Tag Archives: phát triển du lịch

DU LỊCH KHỞI SẮC, TÍN HIỆU TĂNG NHIỆT CHO BẤT ĐỘNG SẢN KHU VỰC

Sau kỳ ngủ đông chưa từng có trong lịch sử, ngành du lịch Việt Nam đã sẵn sàng trở lại, bứt tốc ngay sau khi Chính Phủ chốt phương án mở cửa du lịch bắt đầu từ 15/03. Ngày 16/02 vừa qua văn phòng Chính Phủ có thông báo số 43 kết luận của Phó […]