Tag Archives: hồ điều hòa 22hecta

QUẢNG NAM: HƯỚNG DẪN ĐỂ CHỦ ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Sau khi xảy ra hàng loạt vấn đề bất cập và vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án bất động sản trên địa bàn, UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra các dự án. Sau khi có kết quả thanh tra, UBND tỉnh […]