Tag Archives: giải Mùa Đông Ấm lần 7

KHỞI TRANH GIẢI BÓNG ĐÁ MÙA ĐÔNG ẤM LẦN 7 – TRAO YÊU THƯƠNG HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU CHUNG

Dân tộc Việt Nam ta bao đời nay dù trải qua nhiều thế hệ nhưng vẫn giữ được nét phong tục tập quán bền vững, không đơn thuần nhìn thấy trong đời sống sinh hoạt hằng ngày mà các tinh hoa tốt đẹp ấy còn được đúc kết trong những hoạt động xã hội, thể […]