Tag Archives: trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng

WORKSHOP “𝐇𝐎𝐖 𝐓𝐎 𝐈𝐌𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒 – CÁCH GÂY ẤN TƯỢNG VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG” – MỞ RA CÁNH CỬA TƯƠNG LAI 

Trong bối cảnh kinh tế suy thoái và chịu nhiều ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19, rất nhiều người lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp trong thời gian dài. Tỷ lệ thiếu việc làm quý I năm 2024 tăng so với quý trước và tăng so với cùng kỳ năm trước (Theo số […]