Tag Archives: đầu tư dự án

Đà Nẵng đề xuất bổ sung 80 dự án trọng điểm quy mô khủng giai đoạn 2021-2025

Vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký Tờ trình số 106/TTr-UBND về việc đề nghị HĐND thành phố thông qua Nghị quyết về danh mục các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. Theo […]