Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Chỉ thị số 13/CT-TTg nêu rõ, để bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương, các tổ chức chính trị – xã hội; đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nội dung chủ yếu sau:

Bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, 03 đột phá nêu tại Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030, phương hướng phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua, bảo đảm vì mục tiêu, lợi ích chung của quốc gia, dân tộc.

Dự án vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam có tổng vốn đầu tư 498 tỷ đồng thuộc vốn ngân sách Trung ương sử dụng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. (Ảnh: H.P).

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, cực tăng trưởng, các dự án lớn, quan trọng của quốc gia, dự án quy mô lớn, kết nối liên vùng, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm tác động lan tỏa, tạo không gian phát triển mới và những động lực, năng lực mới, thúc đẩy sự phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương; đồng thời quan tâm, chú trọng các dự án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của người dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; từng bộ, cơ quan, địa phương phải tập trung rà soát kỹ, giảm mạnh số lượng dự án, nhất là các dự án khởi công mới; kiên quyết xóa bỏ cơ chế “xin – cho” và chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá thực hiện và khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng.

Kế hoạch đầu tư công trung hạn phải được xây dựng theo phương châm kế thừa, phát huy kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm của giai đoạn 2016 – 2020; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo vì mục tiêu chung…

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Đây là 7 dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Trung ương nằm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, như: Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam (498 tỷ đồng vốn Trung ương); Đường nối khu công nghiệp Việt – Hàn đi đường Võ Chí Công (473 tỷ đồng vốn Trung ương); Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, huyện Đại Lộc (500 tỷ đồng vốn Trung ương; 50 tỷ đồng ngân sách tỉnh); Cầu Văn Ly và đường dẫn (525 tỷ đồng vốn Trung ương)…

Trong đó, dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam – với thời gian thực hiện từ năm 2021 – 2024 – được xem là một trong những dự án đầu tư công quan trọng nhất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của tỉnh Quảng Nam.

Dự án nhằm kết nối trục kết nối tuyến đường biển ĐT603 vào trục chính Điện Nam – Điện Ngọc xuống Khu công nghiệp Trảng Nhật từ tuyến đường Dũng sỹ Điện Ngọc.

Mục tiêu đầu tư dự án để hoàn thiện hệ thống đường giao thông liên kết giữa vùng Đông, vùng Tây khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đầu tư xây dựng đoạn tuyến từ cầu vượt đường sắt đến cầu Quảng Đà với chiều dài khoảng 5,8 km, bao gồm:

– Đoạn từ cầu vượt đường sắt và sông Bầu Sáu đến đường ĐT.605, chiều dài khoảng 1,5km.

– Đoạn trùng với tuyến đường ĐT.605, chiều dài khoảng 1,5km: Giữ nguyên hiện trạng, với bề rộng nền đường 9m, mặt đường 8m; cắm mốc quản lý mặt cắt quy hoạch 27m.

– Đoạn từ đường ĐT.605 đến đầu cầu Quảng Đà, chiều dài khoảng 2,8km.

Dự án nhóm: B có tổng mức đầu tư dự án: 498 tỷ đồng – tăng 158 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu dự án là 350 tỷ đồng.

Lý do trước đây chỉ dự kiến cầu qua sông Bầu Sáu dài khoảng 230m và giải phóng mặt bằng (GPMB) theo quy mô mặt cắt ngang 9,5m. Nay phát sinh thêm cầu vượt đường sắt kết hợp với vượt sông Bầu Sáu dài khoảng 600m; đầu tư đoạn từ ĐT.605 đến cầu Quảng Đà (đoạn cuối giáp với phía Đà Nẵng) đủ mặt cắt 27m và GPMB đoạn từ cầu vượt đường sắt và sông Bầu Sáu đến ĐT.605 thực hiện đủ theo mặt cắt quy hoạch 27m)…

 

Quảng Nam thu nội địa đạt gần 7.700 tỷ đồng sau 4 tháng đầu năm 2021:

Tính đến hết tháng 4 năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do ngành Thuế tỉnh Quảng Nam quản lý đạt hơn 7.668 tỷ đồng – bằng 47,9% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng hơn 56% so cùng kỳ năm 2020.

Ấn tượng nhất, phải kể đến thu từ lĩnh vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh, 4 tháng thu đạt hơn 4.967 tỷ đồng, bằng 51% dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ 2020 đến 88%, chiếm đến 64,7% tổng thu nội địa. Đây là minh chứng rõ nhất về lĩnh vực kinh tế ngoài quốc doanh đóng góp chủ lực cho ngân sách tỉnh Quảng Nam và giữ vai trò nòng cốt qua nhiều năm nay.

Nhiều nguồn thu, sắc thuế chủ yếu phát sinh từ hoạt động kinh tế, đạt tiến độ thu khá và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương 251 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, tăng 74%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 79,8 tỷ đồng, đạt 59,5%, tăng 83%…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *