The Ponte – Tầng 3A – 18
Tòa 2 - Căn 08 Tòa 2 - Căn 3A Tòa 2 - Căn 10 Tòa 1 - Căn 05

Tòa 2 - Căn 08

Diện tích:

52.8 m2

Loại căn:

1 Phòng Ngủ

Hướng View:

View Biển - View Sơn Trà

Trống tầng 3A

Giá bán niêm yết:

 3,430,608,031 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

3,224,771,549 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

2,837,798,963 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấu

Giá bán đã bao gồm VAT & KPBT

Tòa 2 - Căn 3A

Diện tích:

91.1 m2

Loại căn:

3 Phòng Ngủ

Hướng View:

Mặt Sông - View Cầu Rồng

ĐÃ bán tầng 3A

Giá bán niêm yết:

8,891,458,977 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

8,357,971,438 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

7,355,014,866 VNĐ

Trống tầng 05

Giá bán niêm yết:

9,047,683,128 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

8,504,822,140 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

7,484,243,483 VNĐ

Trống tầng 06

Giá bán niêm yết:

9,161,115,446 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

8,611,448,519 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

7,578,074,697 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấu

Giá bán đã bao gồm VAT & KPBT

Tòa 2 - Căn 10

Diện tích:

77.1 m2

Loại căn:

2 Phòng Ngủ

Hướng View:

View Biển - Cầu Trần Thị Lý

Trống tầng 3A

Giá bán niêm yết:

4,994,704,385 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,695,022,122 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,131,619,467 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấu

Giá bán đã bao gồm VAT & KPBT

Tòa 1 - Căn 05

Diện tích:

68 m2

Loại căn:

2 Phòng Ngủ

Hướng View:

View Biển - Núi Sơn Trà

Trống tầng 3A

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,244,317,823 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

3,734,999,685 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấu 

Giá bán đã bao gồm VAT & KPBT