The Ponte – Tầng 20,22,24
Tòa 1 - Căn 12 Tòa 1 - Căn 01 Tòa 1 - Căn 02 Tòa 1 - Căn 03 Tòa 1 - Căn 03A Tòa 2 - Căn 3A T2 - Căn 11

Tòa 1 - Căn 12

Diện tích:

91,1m2

Loại căn:

3 Phòng Ngủ

Hướng View:

Mặt tiền Sông Hàn

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấu

Giá bán đã bao gồm VAT & KPBT

Tòa 1 - Căn 01

Tòa 1 - Căn 02

Tòa 1 - Căn 03

Tòa 1 - Căn 03A

Tòa 2 - Căn 3A

Diện tích:

91,1m2

Loại căn:

3 Phòng Ngủ

Hướng View:

Mặt tiền Sông Hàn

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấu

Giá bán đã bao gồm VAT & KPBT

T2 - Căn 11

Diện tích:

43,5 m2

Loại căn:

1 Phòng Ngủ

Hướng View:

View Biển - Núi Sơn Trà

Trống tầng 20

Giá bán niêm yết:

3,272,154,839 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

3,075,825,548.66 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

2,706,726,483 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấu 

Giá bán đã bao gồm VAT & KPBT