The Ponte – Tầng 19,21,23
Tòa 1 - Căn số 10

Tòa 1 - Căn số 10

Diện tích:

92,2 m2

Loại căn:

Dual Key

Hướng View:

View Biển - Cầu Trần Thị Lý

Trống tầng 23

Giá bán niêm yết:

 7,073,657,786 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

6,649,238,319 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

5,851,329,721 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấuGiá bán đã bao gồm VAT & KPBT

Diện tích:

92,2 m2

Loại căn:

Dual Key

Hướng View:

View Biển - Cầu Trần Thị Lý

Trống tầng 23

Giá bán niêm yết:

 7,073,657,786 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

6,649,238,319 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

5,851,329,721 VNĐ

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Trống tầng 19

Giá bán niêm yết:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán chuẩn CK 6%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán nhanh CK 18%:

Giá sau chiết khấu:

4,515,231,727 VNĐ

Thanh toán vay 70%: Hỗ trợ lãi suất 0% trong 30 tháng - Không chiết khấuGiá bán đã bao gồm VAT & KPBT